IMPRESS

Podjetje

osebna izkaznica
IMPRESS, komuniciranje in odnosi z javnostmi, d.o.o.
skrajšana firma IMPRESS d.o.o.
sedež Vnanje Gorice
poslovni naslov Požarnice 1
1351 Brezovica pri Ljubljani
transakcijski račun SI56 0316 0100 1283 055
davčna številka SI 42208548
matična številka 7183828000
šifra dejavnosti 70.210
pisarna Požarnice 1
1351 Brezovica pri Ljubljani
telefon 041 690 450
e-pošta info@impress.si
splet www.impress.si
na vrh strani IMPRESS